Mikael Beckman AB
company - företaget

Hur ska man titulera Mikael Beckman? Kreativ projektledare, style coordinator, stil- och idékonsult, creative director, visuellt bollplank? Vad man än väljer kan man konstatera att hans arbetsfält är brett: det handlar om allt ifrån att göra snygga ränder på grillkorvar (reklamfilm för ICA) till att planera, rita, bygga upp, styla, fotografera och riva sju kök och en tvättstuga i Tidaholm (broschyr för Electrolux Home).
     Mikael Beckman är en av Sveriges mest anlitade i sin genre. Sedan han startade företaget 1989 har han jobbat med de flesta av de stora svenska möbelföretagen och köks- och badrumsleverantörerna, liksom med det svenska konstglasföretaget Orrefors och en mängd internationella uppdragsgivare.
     Samtidigt har han fungerat som contributing editor till tidskriften Wallpaper. Han har också hunnit bygga upp ett imponerande kontaktnät, vilket naturligtvis underlättar inte minst när det är dags att låna saker till fotograferingar.
     Med åren har alltfler av uppdragen utvecklats till mer långsiktiga samarbeten. Mikael Beckman förekommer också ofta i sammanhang där det krävs extra mycket i form av struktur, logistik och administration. Eller som ren konceptutvecklare: en konsult i visuella frågor som en kund eller en reklambyrå tar kontakt med redan på idestadiet.

Annica Kvint

Powered by N3G WebSpinnerHow is one to address Mikael Beckman? Creative Project Leader, Style Coordinator, Consultant in style and ideas, Creative Director or a visual source of ideas? Whichever you choose, it is easy to see that Mikael embraces a wide scope, ranging from creating esthetic stripes on hot dogs (as in the commercial for ICA) to planning, drawing, building, styling, photographing and then tearing down seven kitchens and a laundry room in Tidaholm (as in a brochure for Electrolux Home). Mikael Beckman is one of Sweden's most sought after within his genre. Since he started his business in 1989, he has worked with most of the major Swedish furniture companies as well as the kitchen and bathroom suppliers, the Swedish art glass manufacturer, Orrefors, and a number of international clients. At the same time, Mikael has been a contributing editor to the magazine Wallpaper. He has also had time to establish an impressive network, which of course facilitates propping for shoots.
     Over the years many of the assignments have developed into more of long-term partnerships. Not least the project for a restaurant, which started as an assignment to arrange photos for the restaurant's cookbook and developed to include being visually in charge of the way the food was served, as well as the choice of china, glasses and napkins.
     Mikael Beckman also frequently appears when that little extra is needed in the form of structure, logistics and administration. Or, for that matter, as the true developer of concepts; a consultant of visual issues who a client or an advertising agency will contact already during the initial stage of developing creative ideas.

Annica Kvint